SED organisatie

De SED organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. In de SED organisatie werken bijna 400 medewerkers. In de drie gemeenten samen wonen bijna 60.000 inwoners.

De SED organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. De gemeenten geven opdracht aan de SED om wettelijke taken, bestuurlijke opgaven en politieke ambities uit te voeren. De directeuren van de SED organisatie zijn de gemeentesecretarissen van de drie gemeenten.

Werkprocessen en de manier van dienstverlenend zijn zoveel mogelijk hetzelfde in de drie gemeenten, maar de SED organisatie houdt wel rekening met specifieke wensen over de ‘couleur locale’ en beleidsvrijheid. De SED organisatie is een echte netwerkorganisatie, actief in veel samenwerkingsverbanden in de regio. In de SED organisatie werken bijna 400 medewerkers.

Kernwaarden

In de SED organisatie delen wij onze kennis en zetten onze expertise, kwaliteit en capaciteit in voor de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Onze kernwaarden staan daarbij voorop: we zijn Omgevingsgericht en Vitaal en we maken Slimme verbindingen. Vanuit deze kernwaarden zorgen we voor een goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers en voor een krachtige en deskundige ondersteuning van de drie gemeentebesturen. Samen werken we aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving.

Als medewerker van de SED organisatie zitten onze kernwaarden ook in jouw DNA. Zo werk je bijvoorbeeld graag samen en ben je professioneel. Je toont initiatief in een omgeving die continu in beweging is en je stelt je flexibel op. Tegelijkertijd ontwikkel je jezelf bij ons.

Herken jij je in deze kernwaarden? Dan zoeken wij jou! Reageer op een van onze vacatures en sla met ons een dynamisch pad vol ontwikkelingen in!

Nieuwe structuur 2020

Bij de start van de ambtelijke fusie in 2015 hebben we gekozen voor een managementvisie die vooral ruimte gaf aan de professional, ontwikkeling van talenten en organisch leren. Een ‘platte organisatie’ met één leidinggevende laag onder de directie. De leidinggevenden zijn in dat model vooral coachend en niet gefocust op de vakinhoud. We hebben echter gezien dat het tijd en investering vraagt om zo’n platte organisatie te laten functioneren.

Sturing én ruimte

Voor de volgende stap naar opgavegericht werken verandert onze SED organisatie dan ook het beleid. Gerichte sturing en leiding gaan zorgen voor een stevig fundament. Met een gelaagde hoofd- en topstructuur die zorgt voor:

 • meer doeltreffende sturing;
 • betere integrale samenwerking;
 • kleinere teams;
 • meer ruimte voor de vakspecialisten om zich bezig te houden met de vakinhoud.

Lees meer over SED organisatie

 • Over SED

  De SED organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.

 • Rolverdeling

  Hoe verhouden de drie gemeentes en de SED organisatie zich tot elkaar?  Via een rolverdeling is dit inzichtelijk gemaakt.

 • Inrichting

  De structuur van de SED organisatie bestaat uit drie leidinggevende lagen: directie, domeinmanagers en afdelingshoofden. Dit maakt het makkelijker om integraal samen te werken.

 • Algemeen bestuur

  Lees meer over het algemeen bestuur van SED organisatie.