Inrichting

De structuur van de SED organisatie bestaat uit drie leidinggevende lagen:

  • directie
  • domeinmanagers en
  • afdelingshoofden.

Dit maakt het makkelijker om integraal samen te werken.

Hoe ziet deze structuur eruit?

  • De directie bestaat uit 1 algemeen directeur en 2 directeuren, dit zijn de gemeentesecretarissen. 
  • Er zijn 3 domeinmanagers voor de domeinen Samenleving, Ruimte en Bedrijfsvoering. 
  • De afdelingshoofden geven leiding aan circa 25 mensen. Hun focus is gericht op de dagelijkse leiding, zij sturen rechtstreeks medewerkers aan en zijn inhoudelijk deskundig over in ieder geval een vakdiscipline. 
  • De afdelingen zijn ingedeeld naar taken. Doordat we beleid en uitvoering op de afdelingen niet van elkaar scheiden is een integrale benadering van vraagstukken goed mogelijk.

Organogram

Organogram voor de SED organisatie (versie januari 2024)